000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 نقشه صله رحم در تحکیم خانواده – پیوست فرهنگی
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

نقشه صله رحم در تحکیم خانواده

عنوان مقاله: نقشه صله رحم در تحکیم خانواده

نویسندگان: اسماعیل  خارستانی، فاطمه  سیفی

نشریه: پژوهش‌های اجتماعی اسلامی

تاریخ دریافت: ۹۲/۸/۱۲

تاریخ پذیرش: ۹۲/۱۲/۱۲

کلید واژه ها: اهل بیت، صله رحم، خانواده، تحکیم، آسیب اجتماعی.

چکیده:

نهاد خانواده یکی از مقدس ترین و با ارزش ترین نهادها است که شناخت آسیب های آن در بهسازی خانواده و جامعه تأثیر بسزایی دارد؛ زیر ا کجروی های گوناگون اجتماعی خانواده های نابهنجار در شخصیت افراد، و در نتیجه جامعه اثر میگذارند. اسلام تحکیم پیوندهاى خویشاوندى و استحکام روابط خانوادگى را به شدت مورد تأکید و توجه قرار داده است.
یکی از راهکارهای مؤثر اخلاقی در اسلام برای تحکیم روابط خانوادگی و استحکام اجتماعی، برقراری ارتباط دوستانه با خویشاوندان است که اصطلاحا به آن صله رحم می گویند و در قرآن کریم به آن سفارش بسیار شده است و اهل بیت نیز بر این موضوع تأکید بسیار کرده اند. هدف این تحقیق بررسی نقش صلۀ رحم در تحکیم خانواده و دوری از آسیبهای اجتماعی بر مبنای سیره و اندیشه های اهل بیت است. روش تحقیق، تلفیقی از دو روش تحلیلی و توصیفی است.
در این تحقیق اهمیت و ضرورت صلۀ رحم، آسیب های ناشی از ناهنجاری های ارتباطی در خانواده، مؤلفه های مؤثر در تحکیم روابط خانوادگی و ارتباطات خویشاوندی، مصادیق صلۀ رحم و آثار و پیامدهای صلۀ رحم در سیره و اندیشه های اهل بیت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

دریافت مقاله

مطلب پیشنهادی

فضای مجازی

تبیین فرصت ها، چالش ها و کارکردهای فضای مجازی در ساحت تربیت سیاسی و اجتماعی

عنوان مقاله: تبیین فرصت ها، چالش ها و کارکردهای فضای مجازی در ساحت تربیت سیاسی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس