000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 20 درصد تهرانی‌ها تنبل‌اند – پیوست فرهنگی
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

۲۰ درصد تهرانی‌ها تنبل‌اند

تنبلی اجتماعینتیجه پیمایش در زمینه سنجش میزان تنبلی در تهران نشان می‌دهد حداقل ۲۰ درصد تهرانی‌ها (در سطح زیاد و خیلی زیاد) تنبل هستند. نتایج تحقیق تطبیقی نشان می دهد که میزان تنبلی ایرانیان از متوسط جهانی بیشتر است و تنها کشورهای عربی و آفریقایی هستند که بیش از ایرانیان دچار تنبلی هستند.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، هدف این پژوهش که به سفارش کمیسیون اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی و توسط دکتر محمدرضا جوادی یگانه انجام شده است، تبیین دقیق مفهوم “تنبلی اجتماعی” و بررسی علل، پیامدها و ارائه راهکار علمی برای رفع این مشکل است.
در این پژوهش سعی شده تا با بررسی تطبیقی نظرات جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی و با در نظر گرفتن مختصات و مقتضیات اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و … موضوع تبیین شده و سپس باتوجه به همین مولفه‌ها راهکارهای رفع این مشکل ارائه شود.

آنچه که از نظرتان می‌گذرد چکیده رسانه‌ای و مختصر این پژوهش است:

کلیدواژه‌های پژوهش: تنبلی اجتماعی، اخلاق اجتماعی، خلقیات ایرانیان، ساختارهای اجتماعی، روان شناسی اجتماعی مردم ایران

مفهوم تنبلی اجتماعی: تنبلی اجتماعی، بر اساس کنشگر عاقل مندرج در نظریه انتخاب عقلانی، کسی است که یا به دنبال تمدید وضعیت موجود است، یا لذت آنی را بر نفع آنی خود ترجیح می دهد. تنبلی در این تحقیق، هم در سطح فردی دیده شده و هم در سطح اجتماعی به معنای برآیند تنبلی افراد دیده شده است و هم تعریف جدیدی از تنبلی شده است که بر اساس آن، تنبلی اجتماعی محصول ناهماهنگی در سطح سیستم اجتماعی است و تلاش افراد و دست اندرکاران نیز نمی تواند بهبود آن چندان کمکی کند، مگر آنکه آن موانع ساختاری برطرف شود.

عوامل موثر بر تنبلی اجتماعی: عوامل موثر بر تنبلی در سطح فردی و ساختاری هر دو موثر هستند، ولی عوامل زیر در این تحقیق سنجیده شده است: بیگانگی اجتماعی، تقدیرگرایی، نوگرایی، توجه به آینده، تمایل به کارهای زودبازده و یکشبه، خودمداری، فردگرایی، فرار از مسئولیت بخاطر نفع فردی، بیگانگی شهروندان از حکومت، احساس بی قدرتی، و بی هنجاری.

پیمایش و سنجش تنبلی اجتماعی در تهران: برای سنجش میزان تنبلی در تهران از پیمایش از ۱۳۲۸ نفر از شهروندان تهرانی با روش نمونه گیری «spss» انجام شده است و نتایج تحقیق، وجود حداقل ۲۰ درصد تنبلی در سطح شهروندان (در سطح زیاد و خیلی زیاد) را تایید کرد. نتایج تحلیل چند متغیره نیز تاثیر همزمان سه عامل تقدیرگرایی، خودمداری و بی قدرتی را در تبیین تنبلی موثر دیده است.

بر اساس نتایج تحقیق، تلاش شد تا یک تیپ تنبل ساخته شود که در میان افراد با تحصیلات پایین تر، طبقات اجتماعی پایین تر و با آگاهی اجتماعی کمتر بیشتر دیده می شود.

تایج تحقیق تطبیقی نشان می دهد که میزان تنبلی ایرانیان از متوسط جهانی بیشتر است و تنها کشورهای عربی و آفریقایی هستند که بیش از ایرانیان دچار تنبلی هستند. تحلیل محتوای سفرنامه هو وجود برخی نشانه های تنبلی را از دیرباز در ایران تایید کرد.

در انتهای تحقیق نیز تلاش شد تا راهکاری فردی و اجتماعی برای تنبلی ارائه شود.

منبع: مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس